Udvikling af limvogne og slaghammer til gulvindustrien

I tæt samarbejde med kunden har FL. Svejseservice en stor produktion af værktøjer til gulvindustrien